Terapia Manualna Holistyczna dr Andrzeja Rakowskiego

Terapia Manualna Holistyczna dr Andrzeja Rakowskiego

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Centrum Terapii Manualnej Andrzeja Rakowskiego i Janiny Słobodzian-Rakowskiej TMH to dynamiczny system leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. Do nieustannej zmienności organizmu system ten dostosowuje swoje procedury diagnostyczne oraz lecznicze.

Narząd ruchu jest nierozerwalnie połączony ze sferą emocjonalną a zaburzenia w jednej wpływają bezpośrednio na drugą, przyjmując postać patologicznej aktywności i mogąc generować objawy bólowe.

Zaburzenia czynności narządu ruchu to bóle kręgosłupa i okolic, bóle głowy, kończyn ale też dysfunkcje narządów wewnętrznych przypominające swym obrazem choroby strukturalne tych narządów. Charakteryzują się one brakiem zmian na poziomie strukturalnym a co za tym idzie - brakiem odchyleń w badaniach lekarskich. Nie są to choroby organiczne, a jednak dają dolegliwości bólowe, które naśladują te choroby. Najczęściej osoba szukająca pomocy uzyskuje informację, że "na to się nie umiera".

Są to dolegliwości nie zagrażające bezpośrednio życiu ale jednak skuteczni obniżające jego komfort. Tego typu objawy rozwiązuje się najczęściej działając na objawy.

Według koncepcji THM narząd ruchu jako pierwszy odbiera negatywne skutki przeciążeń statycznych w tym stresu.

Najpierw sam ulega zaburzeniom czynności a następnie, w łuku odruchowym lub innymi drogami, przekazuje te zaburzenia na narządy wewnętrzne. Leczenie farmakologiczne czy nawet operacyjne nie przynosi zadowalających rezultatów.

Przyczyn tego typu problemów można upatrywać w trybie życia, braku ruchu, przebytych chorobach, czy urazach ale także w nadmiernym stresie, który nazywany jest "cichym zabójcą".

60% - 90% wizyt u lekarza wiąże się z dolegliwościami wywołanymi stresem. (A.B. Underwood, "Newsweek" 42/2004)

Bodźcami normalizującymi są zabiegi biomechaniczne, odruchowe a także ... słowo ! Ich rolą jest pozytywne stymulowanie procesów zdrowienia.

Script logo