Terapia Mobilizacji Punktowych dr Andrzeja Święcickiego

  • Meritum Zdrowia Nowy Sącz

    Meritum Zdrowia Nowy Sącz

  • Terapia Mobilizacji Punktowych - techniki

    Terapia Mobilizacji Punktowych - techniki

Terapia Mobilizacji Punktowych jest idealna w zwalczaniu skutków długotrwałego lub gwałtownego stresu.

Proponujemy te zabiegi również osobom z przewlekłymi, nieprawidłowymi napięciami
mięśniowymi.  Szczególnie przydatna jest we wszelkiego typu niepełnosprawnościach.
Oczywistym wskazaniem do terapii są bóle kręgosłupa, ale również:
- zaburzenia koncentracji, pobudliwość nerwowa
- powracające bóle głowy, kończyn
- zaparcia, stany zapalne jelit,
- przewlekłe i nawracające stany zapalne górnych dróg oddechowych,
- nietrzymanie moczu, stany zapalne dróg moczowych.

Pierwsza wizyta Pacjenta przychodzącego na Terapię Mobilizacji Punktowych dr Święcickiego
obejmuje analizę obrazu tęczówki oka, na podstawie której terapeuta przedstawia pacjentowi,
w formie wykresu, metameryczną analizę czynnościową odnoszącą się do jego organizmu.
Analiza ta wskazuje indywidualną charakterystykę predyspozycji pacjenta do nieprawidłowo
wzmożonych napięć nerwowo-mięśniowych. Mają one pierwotny charakter odruchowy i zachodzą
w obrębie poszczególnych metamerów (segmentów) ciała. Wykres obrazuje również wynikające
z tych napięć skłonności do odruchowych zaburzeń wegetatywnych danego pacjenta. Zaburzenia
te mogą występować w obrębie danego metameru, jak również pojawiać się w pozostałych
częściach ciała. Mogą one przejawiać się lokalnym bólem oraz niedokrwieniem tkanek i narządów,
nieprawidłowym napięciem mięśni gładkich itp. Może to oznaczać skłonność do stanów zapalnych,
dolegliwości bólowych i rozregulowania funkcji narządów dając bardzo różne obrazy kliniczne.
Wykres jest wskazówką do prowadzonej w dalszej kolejności Terapii Mobilizacji Punktowych dr Święcickiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na Facebook'u:

Gabinet Terapii Mobilizacji Punktowych w Nowym Sączu

oraz w wywiadzie, jaki wielkopolska Telewizja STK przeprowadziła pod koniec
2015 roku z dr Andrzejem Święcickim

 

Script logo